This is a free Purot.net wiki
  • View:

ÄI02

Lukupäiväkirja

Kirjoita lukupäiväkirjaasi omaan kansioosi. Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä. Älä kuitenkaan vastaa kysymyksiin mekaanisesti vaan kirjoita annettujen otsikoiden alle kokonaisia tekstejä.

Johdanto

Miksi valitsit juuri tämän kirjan? Vaikuttiko valintaasi kansi, kirjailija, lajityyppi vai kenties tyylikausi? Mitä odotat lukukokemukseltasi? Odotatko esimerkiksi jännittävää juonta, uutta tietoa, kiinnostavia henkilökuvia vai kenties taidokasta miljöön kuvausta?

Tietoa kirjailijasta 

Etsi tietoa kirjailijasta. Missä ja milloin hän on syntynyt? Missä hän on opiskellut? Kuinka hänestä tuli kirjailija? Millaisia teoksia hän on kirjoittanut? Millaista arvostusta hän nauttii?

Tietoa kirjasta

Jos olet lukenut dekkaria, voit kiinnittää huomiosi juoneen ja henkilökuvaukseen

Dekkarin juoni:  

a) alkutilanne

b) käännekohdat ja huippukohdat

c) tapahtumien väliset syy-seuraussuhteet 

d) pääjuonen rinnalla kulkevat sivujuonet

e) siihen, kuinka pitkä aika tapahtumien välillä on

f) siihen, kerrotaanko asiat tapahtumisjärjestyksessä

g) lopetus

 

Dekkarin henkilökuvaus:

a) Kuka on päähenkilö? Kuinka häntä kuvataan? (ulkonäkö, luonne, toiminta, mielipiteet)
 
b) Ketkä ovat sivuhenkilöitä? Kuinka heitä kuvataan?
 
c) Millaisia rooleja henkilöillä on tapahtumien kannalta?
 
d) Millaiset suhteet henkilöillä on toisiinsa?
 
e) Muuttuvatko henkilöt tapahtumien aikana? 

 

Jos olet lukenut tietokirjaa, voit kiinnittää huomiosi teoksen ulkoasuun, rakenteeseen ja tietoainekseen:

a) Mitä teoksen kansi ja kuvitus kertoo aiheesta? Millaisia muita visuaalisia keinoja tiedon välittämiseen on käytetty? (esim. taulukot, tilastot) 

b) Miten aihe on rajattu? Milla tavalla tekstin asiat liittyvät toisiinsa? Missä järjestyksessä asioista käsitellään? Millaista kieltä teoksessa käytetään? 

c) Mitä tietoja saat aiheesta? Mikä tieto on sinulle uutta, mikä tuttua? Miten kirjoittajan asiantuntemus näkyy tekstissä? Millä tavalla teoksessa on käytetty lähteitä? Miten luotettavana pidät teoksen antamaa tietoa?  

Teoksen arviointia

Miten kirjoitusajankohta näkyy teoksessa? Miten teos vertautuu muuhun saman lajin kirjallisuuteen? Muistuttaako teos jotakin toista teosta? Kerro yhtäläisyyksistä ja eroista. Millainen tunnetila teoksessa vallitsee? Millaisia tunteita teos herättää? Mikä voisi olla teoksen teema? Onko tarinassa jokin opetus? Kenelle suosittelisit teosta?

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.