This is a free Purot.net wiki
  • View:

ÄI05

Ohjeet

Kirjoita lukupäiväkirjaasi omaan kansioosi. Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä. Älä kuitenkaan vastaa kysymyksiin mekaanisesti vaan kirjoita annettujen otsikoiden alle kokonaisia tekstejä.

Johdanto

Miksi valitsit juuri tämän kirjan? Vaikuttiko valintaasi kansi, kirjailija, lajityyppi vai kenties tyylikausi? Mitä odotat lukukokemukseltasi? Odotatko esimerkiksi jännittävää juonta, uutta tietoa, kiinnostavia henkilökuvia vai kenties taidokasta miljöön kuvausta?

Tietoa kirjailijasta

Etsi tietoa kirjailijasta. Missä ja milloin hän on syntynyt? Missä hän on opiskellut? Kuinka hänestä tuli kirjailija? Millaisia teoksia hän on kirjoittanut? Millaista arvostusta hän nauttii?

Tietoa teoksesta

Kuvaile teoksen henkilöitä ja kerrontaa. Kuka on päähenkilö? Ketkä ovat sivuhenkilöitä? Millaista kertojaa teoksessa käytetään? Millaisia muita kerronnallisia keinoja teoksessa on käytetty ja mitä niiden avulla saavutetaan?

Kuvaile teoksen juonta. Voit kiinnittää huomiota alkutilanteeseen, käännekohtiin, huippukohtiin, tapahtumien välisiin syy-seuraussuhteisiin, sivujuoniin sekä siihen, kerrotaanko asiat tapahtumajärjestyksessä.

Teoksen arviointia

Miten kirjoitusajankohta näkyy teoksessa? Miten teos vertautuu muuhun saman lajin kirjallisuuteen? Muistuttaako teos jotakin toista teosta? Kerro yhtäläisyyksistä ja eroista. Millainen tunnetila teoksessa vallitsee? Millaisia tunteita teos herättää? Mikä voisi olla teoksen teema? Onko tarinassa jokin opetus? Kenelle suosittelisit teosta?

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.