This is a free Purot.net wiki
  • View:

Käsitteet

Orbitaali

Orbitaali on kvanttimekaanisen atomimallin keskeinen käsite, jolla pystymme kuvaamaan sitä avaruuden osaa atomiytimen ympärillä, josta löytyy elektronien todennäköiset radat.

Kvanttiluvut

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.