This is a free Purot.net wiki
  • View:

NiKa

Johdanto

Valitsin tämän kirjan, koska olen kiinnostunut sotakirjallisuudesta, ja olen lukenut monta sotakirjaa. Odotan kirjan antavan minulle uutta tietoa lapin sodan kulusta ja kuvaavan lapin ympäristöä tarkasti.

 

Tietoa kirjoittajasta

Kirjan kirjoittaja Wolf H. Halsti (1905-1985 ) opiskeli Helsingin Svenska Normallyceumissa ennen sotilasuraansa. Palveli Suomen puolustusvoimissa vuosina 1933-1945. Hän kirjoitti kaksi kirjaa ennen toista maailmansotaa. Toisen maailmasodan jälkeen hän kirjoitti kolmetoista kirjaa ennen kuolemaansa. Hänet julistettiin Helsingin yliopiston valtiotieteen kunniatohtoriksi 1976 muistelmiensa johdosta.

Tietoa kirjasta

Kirja alkaa vuonna 1944, kun Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ehtona on kaikkien Saksalaisten joukkojen poistaminen Suomen alueelta. Kirjan ensimmäinen tapahtuma on hyökkäyksen valmistelu Tornioon, ja sen valtaus Saksalaisten hallusta yllätyshyökkäyksellä. Tästä kirja jatkuu kertomalla taisteluista Tornion lähimaastossa, kuten Kyläjoella ja sitä ympäröivillä pikkukylillä. Kirja kertoo itse kirjoittajan kokemuksista Lapin sodasta

Huippukohdat ja kirjan käänekohta

Kirjan alun huippukohtia ovat Tornion kaupunkiin kohdistuva Suomalaisten joukkojen hyökkäys mereltä, ja Tornion kaupungin valloitus. Kirjan käännekohta tapahtuu kirjan keskivaiheilla, kun Suomalaiset joukot onnistuvat torjumaan Saksalaisten vastahyökkäyksen Torniota kohti. Onnistuneen puolustuksen jälkeen Suomalaiset joukot onnistuvat kiertämään Saksalaisten selustaan ja tuhoamaan suuren osan heidän joukoistaan. Tämän seurauksena Saksalaiset aloittavat suuren  koko rintaman levyisen perääntymisoperaation ja Suomalaiset joukot onnistuvat vapauttamaan Tornion ja sen lähimaaston lopullisesti. Kirjan loppupuolen huippukohta on Rovaniemen valloitus.

Tapahtumien syy- ja seuraussuhteet

Kirjassa toistuu yleisesti sama tapahtumien ketju. Aina kun Saksan armeija kokee tappioita taisteluissa, tai menettää asemansa, se vetäytyy ja siten siirtää rintamalinjaa aina pohjoisemmaksi.

Sivujuonet

Kirjassa pääjuonen ohella sivujuonia on hyvin vähän. Kirjassa kerrotaan ajoittain lyhyitä kuvauksia muista armeijaryhmistä, mutta ei niin syvällisesti, että niitä voi kutsua sivujuoniksi.

Kirjan tapahtumien aika

Kirja taistelut kestävät koko Lapin sodan ajan eli vähän yli seitsemän kuukautta.

Tapahtumien aikajärjestys

Kirja kertoo tapahtumat todenmukaisessa aikajärjestykesessä armeijaryhmä JR 11:n liikkeiden ja toimien mukaan.

Lopetus

Kirjan juonen loppu kertoo Saksalaisten armeijaryhmien kukistamisesta, ja niiden perääntymisestä Norjan alueelle. Kirjassa on vielä lyhyt loppupuhe, joka kuvaa itse kirjoittajan mielipiteitä ja ajatuksia kirjasta.

Henkilökuvaus

Kirjan päähenkilö on kirjan kirjoittaja Wolf H. Halsti. Kirjan päähenkilön ulkonäköä ei kuvata, mutta kirjailija kuvaa itseään rauhalliseksi kovan paineen alla. Päähenkilön toimet ovat aina tarkkaan harkittuja ja niiden toimivuus varmistettu muilta henkilöiltä. Päähenkilön mielipiteitä kerrotaan ajoittain ja ne ovat aina tapahtumakohtaisia. Kirjan sivuhenkilöitä ovat muutamat Halstin läheisimmät alaiset ja hänen kollegansa. Tässä kirjassa sivuhenkilöitä kuvataan yleensä vain heidän toimiensa perusteella, mutta joskus heidänkin mielipiteitään julkaistaan. Itse päähenkilön rooli on johtaa armeijaryhmän JR 11 toimia, ja sivuhenkilöiden tehtävä on suorittaa joitain tärkeitä tehtäviä ja osallistua seuraavien toimien suunnitteluun. Useimpien henkilöiden suhteet olivat vain sotilaallisia, mutta Halsti sai muutamista alaisistaan ja kollegoistaan hyviä ystäviä. Itse henkilöt eivät muuttuneet paljoa, mutta jotkut sivuhenkilöt kaatuivat taistelujen aikana.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.