This is a free Purot.net wiki
  • View:

2. Atomien elektronirakenteet ja niiden mallintaminen

Kappaleeseen littyviä tehtäviä

Nämä tehtävät ainakin kannattaa tehdä: 12, 13, 18, 25, 26, 29, 31, 33, 34

Miksi Cr:n ja Cu:n elektronit eivät mene orbitaaleille järjestyksessä?

Kun tarkastelen taulukkokirjaa s. s.132 ja seuraat d-orbitaalin täyttymistä, ei se mene systemaattisesti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Esimerkiksi kuparin tapauksessa d-orbitaalilla on 10 elektronia ja 4s orbitaalilla 1 elektroni. Tämä johtuu siitä, että s-orbitaalilta yksi elektroni hyppää ylemmälle energiatasolle, koska tällöin d-orbitaali saadaan täyteen. Se on energeettisesti edullisempaa ja pysyvämpi rakenne kuparille.

Videoklipit

Kvanttimekaaninen atomimalli

Paulin kieltosääntö ja Hundin sääntö

Jaksollinen järjestelmä orbitaalien mukaan

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Miten voidaan tarkastella atomin rakenteita mahdollisimman tarkasti?

kvanttimekaanisten atomimallien keskeiset käsitteet

Miten atomin elektronirakenne muuttuu, jos muutamme tilassa olevaa lämpötilaa?