This is a free Purot.net wiki
  • View:

3. Jaksollinen järjestelmä

1.Metalliluonne

Jaksollisessa järjestelmässä metallisuus kasvaa jaksossa oikealta vasemmalle ja ryhmissä ylhäältä alas, jolloin kaikkein metallisin alkuaine on cesium. Frankium ei ole pysyvä alkuaine, joten sen metallisuutta ei voida märitellä. Vety on epämetalli ja se on sijoitettu 1. ryhmään vain siksi, että sillä on yksi ulkoelektroni. Epämetallit on sijoitettu järjestelmän oikealle puolelle, joten on loogista, että metallisuus kasvaa toiseen suuntaan.

Tehtävät 37 ja 39 (s.42)

37.a)titaani,koska se on lähempänä vasenta reunaa.

b)gallium,koska se on alempana.

c)beryllium,koska se on lähempänä vasenta reunaa.

39. a)strontium

b)fluori

c)fluori

d)volframi.

t.42(s.42)

a)bromi

b)kalsium

c)fluori

d)tina

2. Elektronegatiivisuus

- Kemiallisesti sitoutuneen atomin ominaisuus, kuvaa atomin kykyä vetää puoleensa sidoselektroneja - Epämetallit ovat elektronegatiivisia ja metallit elektropositiivisia - Elktronegatiivisin aine on fluori, koska sillä on vain kaksi elektronikuorta, jolloin negatiivisen elektronin ja positiivisen ytimen välinen voima on voimakkaampi - Elektropositiivisin aine taas on cesium

3.Atomin koko

Atomin koko kasvaa alaspäin mentäessä koska elektronikuorten määrä kasvaa.Koko pienenee oikealle koska sähköiset varaukset kutistavat atomia.Mitä pidempi matka ytimeen,sitä reaktiivisempi metalli,ja epämetalleilla toisin päin. Metalli-ioni on pienempi kuin vastaava atomi,sillä sieltä lähtee elektroni/elektroneja,ja epämetalleilla samoista syistä toisin päin.

Atomi- ja ionisäteet

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.